O TIFF Festival

TIFF Festival po raz pierwszy odbył się w 2011 roku. Powstał we Wrocławiu i od samego początku dedykowany jest fotografii. Powołany po to, by animować i nakręcać życie fotograficzne w mieście
i regionie, z roku na rok nabiera siły. TIFF nie oddziałuje tylko na swoje rodzinne miasto, ale wpływa także na całą Polskę, stając się tym samym wydarzeniem rangi międzynarodowej. 
Nieustannie towarzyszy nam idea zgłębiania i przeżywania fotografii na nowo. Postrzegamy ją  bowiem jako medium istniejące w różnorodnych kontekstach i biorące na siebie rozmaite funkcje – od działań amatorskich, przez symboliczne przekazy, aż do konceptualnych zapisów. Chcemy widzieć fotografię nierozerwalnie związaną z całym światem sztuki i przeciwstawiamy się w zamykaniu jej w obrębie sztywnych granic medium. Dlatego też co roku, nasz zespół opracowuje zupełnie nową formułę tematyczną, która składa się z czterech stałych części. 

Program Główny to przede wszystkim tworzące wspólną narrację wystawy tematyczne. Publikacje, będące zawsze wyjątkowym wydarzeniem, opowiadają o wybranych zagadnieniach dotyczących książki fotograficznej. ProfiLab TIFF Open natomiast jest sekcją otwartą na nowe, przychodzące
z zewnątrz pomysły, które przy wsparciu merytorycznym wrocławskich kuratorów zostały zrealizowane w wybranych przez nas przestrzeniach ekspozycyjnych. I w końcu HUB dopełnienie formuły TIFF Festival, który stanowi otwartą platformę do spotkań i rozmów, gdzie granica pomiędzy uczestnikiem a artystą i kuratorem ulega zatarciu, gdzie można wymienić doświadczenia, zainspirować się, a przede wszystkim poznać. TIFF Festival jest zatem wydarzeniem otwartym mającym budować nowe relacje i stwarzać możliwość rozmowy bez budowania sztucznych granic.

Poprzednie edycje