Program Główny

Bycie w podróży, mobilność. Emigracje, imigracje, wyprawy wyobrażone, rzeki i drogi…

Wszystkie miejsca, do których jeździmy, o których marzymy czy też, które jesteśmy zmuszeni opuścić. Ale również te, do których uciekamy i te, w których się chowamy. Dzisiejszy świat nie jest już na stałe związany z jednym tylko habitatem, gdyż możliwości, jakie nam daje współczesność lub sytuacje, do których nas zmusza sprawiają, że przemieszczenie się stało się zjawiskiem masowym. Dlatego też to, co większość społeczeństwa mogła kiedyś zobaczyć jedynie na zdjęciach wykonanych w czasie wypraw w odległe miejsca , dziś dostępne jest dla każdego. Najczęściej po odbyciu podróży, która niejednokrotnie staje się celem samym w sobie. 

I właśnie te, wymienione wyżej zagadnienia staną się tematem 6. edycji TIFF Festival, któremu tym razem towarzyszyć będzie hasło “Rivers and Roads”. 

Zawierające się w Programie Głównym wystawy podzielone zostały na trzy wątki tematyczne, które skupiają się na obserwacjach nowych rzeczywistości fotografów (“Imigracje/Emigracje), dedykowane są podróży do nieistniejących rzeczywistości przez samo medium fotografii (“Wyprawy Wyobrażone”) oraz “W drodze”, czyli cykl zupełnie nowych projektów wykonanych podczas kilku podróży zainspirowanych przez TIFF Festival.