Imigracje/ Emigracje

Imigracje / Emigracje

Migracje to chyba najstarszy powód do wyruszania w drogę. Od wieków, ludzie zmieniają swoje miejsca zamieszkania. Wyjątkowymi obserwatorami tego procesu są fotografowie, którzy będąc już w swoich nowych rzeczywistościach, rejestrują nieoswojone jeszcze otoczenie. W tej części Programu Głównego przyjrzymy się ich osobistym perspektywom.