Sekcja Publikacji

W tegorocznej sekcji Publikacje postawiliśmy na opowiedzieć o wielowątkowości tworzenia książek fotograficznych. Publikacje to trzy wystawy: prezentujące kulturę zinową Zines of the World, organizowana przez Doomed Gallery z Londynu, Meet the Publisher dająca wgląd w prace niezależnych wydawców z całego świata oraz Drogi mniej uczęszczane, zgłębiające motyw przemieszczenia się i podróży. Nowością jest przygotowany we współpracy z magazynem Fresh From Poland przegląd makiet książek fotograficznych 1. TIFF x FFP Photobook Dummy Review. Program jak zawsze uzupełnią spotkania, debaty i warsztaty, aby chociaż w części opowiedzieć o bogactwie świata fotografii i książek.