ZESPÓŁ

Maciej Bujko
Dyrektor artystyczny / Rada programowa

Paulina Galanciak
Koordynator projektu

Agnieszka Pajączkowska
Kuratorka wystawy Przywiezione / Rada programowa

Łukasz Rusznica
Kurator wystawy  Przywiezione / Rada programowa

Krzysztof Pacholak
Kurator wystawy Zablokowane / Rada programowa

Paweł Kowalski
Kurator wystawy Zablokowane / Rada programowa

Franek Ammer
Kurator wystawy Rozpoznane/ Rada programowa

Joanna Ziajka
Producentka / Holy-Art TIFF Open+

Małgorzata Sobolewska
Producentka / Zablokowane

Iwona Kałuża
Producentka / Przywiezione

Kama Wróbel
Promocja

Agnieszka Smutek
Promocja

Jurek Mossakowski
Identyfikacja wizualna