O TIFF Festival

TIFF Festival po raz pierwszy odbył się w 2011 roku. Powstał we Wrocławiu i od samego początku dedykowany jest fotografii. Powołany po to, by animować i nakręcać życie fotograficzne w mieście i regionie, z roku na rok nabiera siły. TIFF nie oddziałuje tylko na swoje rodzinne miasto, ale wpływa także na całą Polskę, starając się jednocześnie zwiększyć zasięg wydarzenia do rangi międzynarodowej. Nieustannie towarzyszy nam idea zgłębiania i przeżywania fotografii na nowo. Postrzegamy ją  bowiem jako medium istniejące w różnorodnych kontekstach i biorące na siebie rozmaite funkcje – od działań amatorskich, przez symboliczne przekazy, aż do konceptualnych zapisów. Chcemy widzieć fotografię nierozerwalnie związaną z całym światem sztuki i przeciwstawiamy się w zamykaniu jej w obrębie sztywnych granic medium. Dlatego też co roku, nasz zespół opracowuje zupełnie nową formułę tematyczną, która składa się z trzech  stałych części.

 

Wystawy Programu Głównego dotyczą fotografii, które trafiły do Wrocławia po 1945 roku (Przywiezione), pomysłów, które nie zostały dotychczas zrealizowane (Zablokowane) oraz przestrzeni miejskiej rozumianej jako materiał twórczy (Rozpoznane). 

Holy-Art TIFF Open+ to cztery projekty zrealizowane przez młodych twórców wybranych w drodze otwartego naboru. 

TIFF Działania to seria aktywności opartych na założeniu, że wyprodukowane przez nas wystawy są nie tylko punktem wyjścia do szerszych rozważań, ale są również zasobem, który może zostać wykorzystany przez festiwalową publiczność.

–> TIFF Festival // Zasoby

Poprzednie edycje