Zasoby

Jak funkcjonować w sytuacji ograniczonych środków finansowych?

Jako organizatorzy festiwalu pracujemy w podobnych warunkach jak te, w których zwykle tworzą artyści: bez stałego wynagrodzenia, bez ubezpieczenia, bez stabilizacji. To, czym dysponujemy to pomysły, sieci kontaktów, doświadczenia zgromadzone przez lata pracy, ale też umiejętność patrzenia na rzeczywistość jako na materiał do przetworzenia.  Skąd jednak możemy wziąć profesjonalne wydruki zdjęć, ramy, przestrzenie wystawiennicze, nośniki promocyjne, czas na pracę, środki do życia, motywację czy pieniądze na dojazdy?

Podjęliśmy decyzję by działać w tych warunkach, które mamy.

Zasoby uczyniliśmy tematem tegorocznej edycji Festiwalu. To, co było nam niezbędne, znaleźliśmy w sieciach kontaktów, w instytucjach publicznych, w przestrzeni miejskiej, w magazynach, w prywatnych zbiorach, nawiązując partnerstwa i bartery.

***

Wystawy Programu Głównego dotyczą fotografii, które trafiły do Wrocławia po 1945 roku (zasoby przywiezione), pomysłów, które nie zostały dotychczas zrealizowane (zasoby zablokowane) oraz przestrzeni miejskiej rozumianej jako materiał twórczy (zasoby rozpoznane).

Holy-Art TIFF Open+ to cztery projekty zrealizowane przez młodych twórców wybranych w drodze otwartego naboru.

TIFF Działania to seria aktywności opartych na założeniu, że wyprodukowane przez nas wystawy są  nie tylko punktem wyjścia do szerszych rozważań, ale są również zasobem, który może zostać wykorzystany przez festiwalową publiczność.

***
Zapraszamy na 7. edycję TIFF Festival: 7 – 17 września 2017 roku we Wrocławiu.

Rada Programowa TIFF Festival:

Franciszek Ammer
Maciej Bujko
Paweł Kowalski
Krzysztof Pacholak
Agnieszka Pajączkowska
Łukasz Rusznica