PRESS KIT

TIFF FESTIVAL // ZASOBY

Poszczególne wystawy

Krzysztof Solarewicz, Uśpiłem Czarnego kota // PreTIFF
Wystawy Programu Głównego
Wystawy w ramach Holy-Art TIFF Open+ (niebawem)
TIFF Działania (niebawem)
Wydarzenia towarzyszące (niebawem)