O Biennale TIFF

BIENNALE FOTOGRAFII TIFF 2023 // Zapatrzenie

Współczesne zjawiska i nastroje geopolityczne, ekonomiczne oraz ekologiczne, odczuwamy jako społeczność miasta, kraju, kontynentu czy planety, ale szczególnie dotykają nas one jako jednostkę. Wpływają na nasz dobrostan, poczucie bezpieczeństwa, relacje; bezpośrednio i pośrednio na otoczenie, w którym się znajdujemy. Troska o siebie samych i odczuwanie przyjemności zeszły na drugi plan, a kolejne warstwy problemów oddalają nas od pozytywności. Podjęliśmy próbę odnalezienia w fotografii czynnika kojącego – gestu, którym będziemy mogli się podzielić, niosąc pokrzepienie. Tym gestem ma być sztuka przedstawiająca alegoryczne dobro i piękno. Zamiast rozważań o trudach egzystencji we współczesnym świecie, spróbujmy tym razem położyć nacisk na wrażenia wizualne, które dodają otuchy i siły. Zapatrzmy się w obrazy, które mogą stać się lekiem na codzienne problemy.

Podczas Biennale Fotografii TIFF 2023 zaprosimy widzów_ki do refleksji nad przyjemnością obrazu rozumianej jako rozkosz obcowania z tym medium. Poprzez nasze działania chcemy zwrócić uwagę na doświadczenia wizualne będące momentem, w którym możemy oderwać się od rzeczywistości i wziąć krótki oddech. Bazując na dotychczasowych badaniach teoretyków i teoretyczek fotografii w obrębie tego zagadnienia, zaprezentujemy prace polskich i zagranicznych twórców_czyń nawiązujące treścią, jak i formułą do hasła przewodniego.Poprzednie edycje