TIFF Open

FAQ

Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu TIFF Open

ZGŁOSZENIA

Kto może wziąć udział w konkursie?

Udział w konkursie może wziąć każda osoba powyżej 18. roku życia, z wyłączeniem członków Fundacji TIFF Collective oraz pracowników firm współpracujących z Fundacją. Nie ma ograniczeń wynikających z dotychczasowego dorobku artystycznego bądź zawodowego.

Czy udział w konkursie wiąże się z jakąkolwiek opłatą?

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Jak należy traktować preambułę regulaminu?

W preambule wskazano, iż tegorocznym tematem TIFF Open jest hasło “Zapatrzenie – Przyjemność Obrazu”. Prace zgłoszone na konkurs mają narzucony temat, dlatego czekamy na projekty i cykle, które nawiązują do przyszłorocznego tematu Biennale – zarówno formułą jak i tematyką prac. Jury będzie oceniać projekty całościowo, skupiając się zarówno na wartości artystycznej, jakości i oryginalności projektu.

Co się stanie, jeśli przyślę fotografie nie będące cyklem?

W przypadku zgłoszenia prac nie będących cyklem, rozumianym jako zestaw powiązanych ze sobą tematycznie i formalnie prac zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę w konkursie. 

Co się stanie, jeśli przyślę więcej niż dwa cykle, jak zakłada to regulamin?

O zakwalifikowaniu zdjęć do konkursu decyduje formularz zgłoszeniowy. Pozwala on na dodanie dwóch zestawów plików skompresowanych w formatach .zip lub .rar. Jeżeli jeden autor zawrze w nich więcej niż 2 cykle, koordynator TIFF Open na podstawie danych z formularza skontaktuje się z nim i poprosi o wybranie konkretnych 2 cykli, które zostaną rozważone jako zgłoszenie. Jeżeli autor nie będzie chciał tego zrobić bądź nie będzie z nim kontaktu do momentu pierwszego posiedzenia jury – wszystkie zgłoszenia zostaną zdyskwalifikowane.

Co powinien zawierać opis do cyklu?

W rubryce „Opis cyklu” w formularzu należy podać opis projektu o długości minimum 500 znaków i maksimum 1000 znaków (wraz ze spacjami). Można opisać ogólne założenia projektu, jego przesłanie, znaczenie, a także sposób powstania.

Czy można przesłać formularz zgłoszeniowy faksem bądź pocztą?

Niestety nie ma takiej możliwości. Obowiązują formularze wypełniane elektronicznie i wysyłane poprzez stronę www.tiff.wroc.pl

Mój plik ZIP ma więcej niż 15MB, czy mogę wysłać materiały graficzne pocztą lub e- mailem?

Niestety nie, przyjmujemy jedynie zgłoszenia wysłane za pomocą formularza on-line, a jedno zgłoszenie może mieć maksymalnie 15 MB.

Jak sprawdzić, czy mój formularz został poprawnie zgłoszony?

Każdy uczestnik konkursu po złożeniu formularza otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia za pomocą wiadomości e-mail. W przeciwnym razie, prosimy o kontakt: open@tiff.wroc.pl.

Czy muszę wypełnić wszystkie pola formularza przy zgłoszeniu, czy też mogę edytować treść zgłoszenia na platformie w późniejszym czasie?

Zgłoszenie należy wypełnić w całości w momencie jego wysyłania. Nie ma możliwości edytowania treści po jego wysłaniu.

Przeoczyłem termin przyjmowania zgłoszeń. Czy nadal mogę wziąć udział w konkursie?

Niestety nie przyjmujemy zgłoszeń po upływie wyznaczonego terminu. Prosimy o przesłanie zgłoszeń przed upływem wyznaczonego terminu. Radzimy również nie robić tego na ostatnią chwilę – ze względu na dużą ilość zgłoszeń w ciągu ostatniej doby, przed terminem przyjmowania zgłoszeń, serwery mogą ulec przeciążeniu i utrudnić lub wydłużyć czas przesyłania kompletu plików.

WYBÓR LAUREATÓW i JURY

Jak wygląda procedura wyboru finalistów konkursu?

Procedura wyboru podzielona jest na trzy etapy.
W pierwszym etapie koordynator konkursu sprawdza poprawność zgłoszeń pod kątem formalnym (ilość zdjęć, ilość cykli, wielkość zdjęć, opisy projektów, dane kontaktowe). W przypadku nieprawidłowości koordynator na podstawie danych z formularza skontaktuje się z autorem i poprosi o ewentualne uzupełnienia lub zmianę zgłoszonego projektu. Jeżeli autor nie będzie chciał tego zrobić bądź nie będzie z nim kontaktu do momentu pierwszego posiedzenia jury – wszystkie zgłoszenia zostaną zdyskwalifikowane.
Drugim etapem jest wstępna ocena projektów przez Jurorów.
Trzecim etapem jest posiedzenie Jury, które odbędzie się do 20 grudnia 2022 i podczas którego ocenie poddane zostaną zgłoszenia, które uzyskały przynajmniej dwie pozytywne oceny w drugim etapie. Jury wybierze 3 zgłoszenia, które zostaną pokazane na Biennale w formie wystaw oraz maksymalnie do 10 zgłoszeń, które zostaną pokazane w formie slideshowu. Juror ma możliwość wybrania większej (niż jeden) ilości projektów tworzących jego kuratorską wystawę.

Kto będzie oceniał prace? Jaki jest skład jury?

Konkurs jest rozstrzygany przez różnorodne w swoich zainteresowaniach i preferencjach 

  • Max Radawski – Fotograf, artysta wizualny, niezależny kurator;
  • Ewa Budnik – Fotografka, artystka wizualna, członkini zarządu Fundacji TIFF Collective;
  • Monika Muszyńska – Producentka, historyczka sztuki, kierowniczka produkcji BWA Wrocław;

Czy wszyscy jurorzy zobaczą moje zgłoszenie?

Tak, każdy członek Jury będzie miał dostęp do wszystkich zakwalifikowanych zgłoszeń.

W jaki sposób laureaci zostaną poinformowani o wygranej?

Każdy laureat otrzyma od nas wiadomość e-mail. Z laureatami, których projekty zostaną pokazane w formie wystawy, skontaktują się kuratorzy wystaw, natomiast z laureatami, których projekty zostaną pokazane w formie slideshowu, skontaktuje się koordynator projektu.

WYSTAWA I SLIDESHOW

Gdzie zostaną pokazane prace wybranych 3 Laureatów?

Każdemu z 3 Laureatów zostanie przydzielony kurator i wyznaczone miejsce, którym będzie Galeria u Agatki, Przestrzeń Wystawiennicza Centrum Kultury Agora oraz przestrzeń miejska.

Kiedy zostaną pokazane prace pozostałych 10 wyróżnionych zgłoszeń w formie slideshowu?

Projekty, które zostaną wybrane jako wyróżnione, zostaną pokazane w formie slideshow’u podczas Biennale TIFF 2023, zgodnie z harmonogramem Biennale.

Czy jako jeden/jedna z 3 laureatów/tek mam obowiązek przyjechać na biennale i montaż? 

Tak. Z jednej strony, z uwagi na realizację ekspozycji, a z drugiej strony, z uwagi na spotkania z publicznością i oprowadzania, w których stawiamy na bezpośredni kontakt artystów z publicznością festiwalu.